• Sreda, 15.7. Rođenje, Vrbas 18h
  • Subota, 18.7. Svadba, restoran ,,Marina,, Novi Sad

Orkestar